بیانیه توافق نامه سطح خدمات تارنمای اداره کل گمرک  استان زنجان

 

بازدید کننده محترم پورتال اداره کل گمرک استان زنجان

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال  اداره کل گمرک استان زنجان را به اطلاع بازدیدکنندگان محترم میرساند:

v                  در قسمت خدمات الکترونیکی شامل: 1- فرم شکایات یا انتقاد مردمی 2-فرم درخواست وقت ملاقات3-ورود به پست الکترونیکی 4-مقالات سایت 5-گالری تصایر

v                  خدمات گمرکی شامل :1-رویه های گمرکی 2-امانات پستی 3-خروج موقت4-فرمهای گمرکی ،زمان سنجی و وضعیت موجود و مطلوب رویه های گمرکی می باشد.

v                  ارتباط با مدیران سازمان از طریق خط داخلی و مستقیم، از منوی معاونت ها، مدیریت ها و ادارات در بخش معرفی همکاران هر واحد چارت سازمانی  قابل دسترسی می باشد.

v                  ارتباط با سایر کارشناسان و همکاران سازمان از طریق شماره تلفن داخلی در بخش معرفی کارکنان هر واحد قابل دسترس می باشد.

v                  حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کلیه افراد و بازدیدکنندگان پورتال اداره کل گمرک استان زنجان از وظایف سازمان می باشد لذا اطلاعات شخصی کاربران در اختیار عموم و افراد غیر مسئول و غیرمرتبط قرار نخواهد گرفت. 

v                  امنیت اطلاعات این پورتال توسط توسعه دهنده پورتال اداره کل گمرک استان زنجان تامین می شود.

v                  پورتال اداره کل گمرک استان زنجان به طور تمام وقت در دسترس متقاضیان بوده و درصورت بروز هرگونه نقص و اشکال فنی، به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد.