مراسم غبارروبی مزار شهدا چاپ
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۹

.همکاران اداره کل گمرک استان زنجان در راستای ترویج وتوسعه فرهنگ ایثار وشهادت در تاریخ 95/12/19روز پنجشنبه در مراسم غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهدا شرکت نمودند

alt

alt

alt

alt

alt

alt