تشویق کتبی با درج در پرونده مدیر کل گمرک استان زنجان توسط مقام محترم ریاست کل چاپ
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۶

در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نویات ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر میراشرفی و اجرای سیاست های عام و خاص حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، جناب آقای میرهاشم سید احمدی مورد تشویق کتبی با درج در پرونده مقام محترم ریاست کل قرار گرفتند.

متن این حکم بدین شرح است:

جناب آقای سیداحمدی

مدیر کل محترم گمرک زنجان

باسلام

نظر به اینکه در انجام امور محوله و پیشبرد اهداف سازمانی با احساس مسئولیت تلاش و کوشش نموده اید بدینوسیله با درج در پرونده پرسنلی از شما تقدیر و تشکر می گردد.

امید است در سایه الطاف الهی در خدمت به سازمان موفق و موید باشید.

ریاست کل گمرک ایران

دکتر میراشرفی