شروع صادرات اسید سولفوریک از گمرک زنجان چاپ
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۹

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل گمرک استان زنجان از مورخه 99/5/19 با طی

مراحل قانونی اخذ مجوز صادرات اسید سولفوریک از مراجع ذیربط شروع واولین محموله از گمرک زنجان

صادر گردید