بازدید مدیر کل گمرک استان زنجان و هیئت همراه از شرکت جی تی ای چاپ
شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک زنجان، جناب آقای میرهاشم سید احمدی مدیر کل محترم گمرک زنجان و هیئت همراه با هدف بررسی مشکلات شرکت های تولیدی و رفع موانع تولید و حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور در تاریخ 99/05/29 با حضور در شرکت جی تی ای از خط تولید و قسمت های مختلف شرکت و انبار اختصاصی تحت کلید گمرک بازدید فرمودند.

alt

در این بازدید مدیر عامل شرکت توضیحات لازم را درخصوص فعالیت های شرکت برای بازدید کنندگان بیان نمودند. در انتهای بازدید طی جلسه ای با حضور معاونین گمرک و کارشناسان مربوطه جناب آقای سید احمدی در خصوص توسعه انبار اختصاصی شرکت توضیحاتی بیان فرموده و به بررسی و حل مشکلات گمرکی شرکت فوق پرداخته و راه حل های مناسبی را برای هرکدام ایراد فرمودند.