بازدید جناب آقای سید احمدی، مدیر کل گمرک استان زنجان و هیئت همراه از شرکت صنعت روی زنگان چاپ
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۵

به گزارش روابط عمومی گمرک زنجان، جناب آقای سید احمدی در راستای حمایت گمرک از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات گمرکی آنها،از شرکت صنعت روی زنگان بازدید فرمودند.

در طی این بازدید فرایند استحصال روی از خاک معدنی وارداتی برای هیئت گمرکی در طی بازدید از محل کارخانه توضیح داده شد.

alt

اضافه می گردد شرکت صنعت روی زنگان به همراه شرکت های فراوری مواد معدنی، کالسیمین، شرکت ملی سرب و روی و یازده شرکت دیگر گروه توسعه معادن روی زنجان را تشکیل می دهند که در این بازدید مدیران عامل شرکت های فوق نیز حضور داشتند و پیشنهادات مدیران کل این شرکت ها توسط هیات گمرکی بررسی و جناب آقای سید احمدی بسته های حمایتی گمرک را جهت حمایت از صنعت سرب و روی به حاضرین در جلسه ارائه فرمودند که مورد استقبال مدیران عامل شرکت های تابعه گروه توسعه معادن روی زنجان قرار گرفت.